Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, string given in /home/itstreet/public_html/classes/CMySQL.php on line 22

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/itstreet/public_html/classes/CMySQL.php on line 24
ITstreet -Arduino Uno r3
Preskoči na sadržaj

ITstreet postovi

Arduino Uno r3

Stigla mi je nova igračka pa je red da to podelim sa vama. U pitanju je najpoznatija i realno najbolja razvojna platforma u smislu količine dostupnog materijala na netu. Uzeo sam kompletan starter kit koji ima najveći deo dostupnih senzora, modula i drugih komponenti a koji kada bi se uzimali odvojeno bi izašli dosta skuplje.

Ploča koju sam uzeo je Arduino Uno R3. Uno je dimenzija 6,9x5,3mm i u stvarnosti deluje manje nego na slikama. U online radnjama se mogu kupiti dve vrste "originalnih kopija" a razlika je u čipu i jasno je vidljiva fizička razlika. S jedne strane tu je ploča koja ima ATmega CH340G čip i koji je zalemljen na ploči. Ove ploče da bi ih računar prepoznao traže drajver koji pak treba da se nađe na internetu.

Ja sam se odlučio za ATmega 16u2 verziju gde je čip mnogo većih dimenzija i koji je zaboden u zalemljeno podnožje. Osim što u ovom slučaju nije potrebno da se instaliraju nikakvi drajveri, jedna od prednosti je i ta što u slučaju pregorevanja procesora, moguće ga je jednostavno zameniti ubadanjem u slot drugog. Uno ima dva izvora napajanja. Jedan je USB-B port koji osim za komunikaciju sa računarom, logično služi i za napajanje ploče. Drugi je "barell" (2,1x5,5mm) priključak za napajanje preko eksternog izvora. To može biti bilo šta sa jednosmernom strujom u rasponu od 5-12V a najčešće i najpraktičnije je kockasta baterija od 9V čiji adapter za ploču se dobija u starter kitu. Mala napomena je da se u slučaju pomenute baterije može računati i do 1A struje dok preko USB porta možemo računati do maksimalno 500mA, što je duplo manje.Mikrokontroler (čip, procesor, whatever...) nosi oznaku ATmega328P gde ovo P se odnosi na PicoPower, što znači da troši malo struje. Čip do samog USB-B porta je USB/Serial (Atmega16u2) i služi za komunikaciju ploče sa računarom. Tu je i kristal koji "radi" na 16MHz. ATmega sa AVR arhitekturom ima brzinu izvršavanja od milion instrukcija u sekundi, što kada se pomnoži sa radnim taktom od pomenutih 16MHz dobijamo sasvim dovoljno snage za projekte za koje je UNO i namenjen. UNO sadrži i 2KB SRAM memorije, kao i 32KB fleš memorije od koje je 0,5KB rezervisano za bootloader. Pored USB porta je dugme za reset. Po obodu su poređani ženski pinovi i oni su jasno obeleženi na ploči. Sa gornje strane su sledeći pinovi:

 •   0 RX - Uart
 •   1 TX - Uart
 •   2
 • ~3
 •   4
 • ~5
 • ~6
 •   7
 •   8
 • ~9
 • ~10 - SPI
 • ~11 - SPI
 •   12 - SPI
 •   13 - SPI
 •   GND
 •   AREF - Analog Reference
 •   SDA - TWI I2C - data line
 •   SCL - TWI I2C - clock line
Od 0-13 su digitalni pinovi dok se 0 i 1 koriste i za UART interfejs. Pinovi od 10-13 se koriste za SPI interfejs. Pinovi koji su obeleženi sa (~) se ponašaju kao obični digitalni pinovi ali se mogu koristiti i za PWM (Pulse-Width Modulation). Recimo ako želimo da simuliramo analogni izlaz i da dimujemo LED.

Sa donje strane levo je sekcija napajanja:
 • Vin - voltage in pin
 • GND
 • GND
 • 5V
 • 3,3V
 • Reset
 • IOref
 • Neobeleženi pin
Vin pin se koristi kada želim da napajamo ploču eksternim napajanjem preko pinova. Često se koristi kada pregori Voltage Regulator a koji se nalazi odmah do USB porta sa donje strane. IOREF i on se u suštini koristi kada koristimo neki od shield-ova. Neobeleženi pin nije povezan ni sa čim i ne koristi se.

Desno od sekcije napajanja su analogni ulazni pinovi:
 • A0
 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • A5
Poslednja dva pina se koriste za I2C interfejs.

Na ploči imamo i par grupa muških ICSP (In-Curcuit Serial Programing) pinova zaduženih za nadogradnju firmvera za oba mikrokontrolera. Desnih 6 su zaduženi za ATmega328p a oni do USB porta su zaduženi za ATmega16u2. Na ploči se još nalaze LED i to: power, tx, rx i on-board led.Uz UNO koji sam uzeo dobija se i akrilno podnožje. Za veliki broj slučajeva gde je došlo do pregorevanja ploče je osnovni krivac podloga ispod na kojoj se UNO nalazio gde je dolazilo do kratkog spoja.

Uz pomenuti starter kit su došli sledeći moduli i komponente:
 • Arduino UNO V3
 • USB kabl
 • 130 motor - DC motor sa četkicama
 • propeler ventilatora
 • 9G server - servo motor
 • LED 15 komada - po pet komada crvene, zelene i žute
 • RGB 5mm LED
 • muško/muške Dupont žice 30 komada
 • muško/ženske Dupont žice 8 komada
 • 102 breadboard
 • pasivni buzzer
 • aktivni buzzer
 • 4x4 Matrix tastatura
 • mini IR daljinac
 • prekidač 4 komada
 • 1602 LCD
 • 8x8 LED RGB Dot Matrix ekran
 • 4-bit katodni ekran
 • 1-bit anodni ekran
 • otpornik 1KR 20 komada
 • otpornik 10KR 20 komada
 • otpornik 220R 20 komada
 • relej
 • potenciometar 1KR
 • ultrasonični modul
 • holzer senzor
 • senzor vatre
 • foto osetljivi senzor
 • senzor temperature i vlažnosti vazduha
 • infracrveni senzor
 • senzor ambijentalnog svetla
 • senzor ambijentalne toplote
 • 74HC595 Bridge DIP-16 čip
 • vibracioni prekidač

U principu, stiglo je sve ono najbitnije za početak. Iole složenije stvari kao što su moduli i šildovi svakako ne spadaju u starter kit. Od mene trgovcu za sada se preporuke. Povremeno ću postavljati neke zanimljive projekte a do tada - stay tuned.

Ostavite poruku

Vaša mejl adresa neće biti objavljena.Označena polja su obavezna*